جستجو
Persian
انتخاب گروه محصولات
  Menu Close

  سوئیچ شبکه نک NEC

  نمایش به عنوان گرید لیست
  مرتب سازی بر اساس
  نمایش در هر صفحه
  NEC QX-S4108

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC QX-4108GT-2G

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC Layer 2 non-PoE switch, 8 Ports, 20Gb (S4108GT-2G)
  69,000,000 ریال ریال
  NEC QX-S4116

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC QX-41016GT-4G

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC Layer 2 non-PoE switch, 16 Ports, 40Gb (S4116GT-4G)
  86,000,000 ریال ریال
  NEC QX-S4124

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC QX-41024GT-4G

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC Layer 2 non-PoE switch, 24 Ports, 56Gb (S4124GT-4G)
  128,000,000 ریال ریال
  NEC QX-S4148

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC QX-41048GT-4G

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC Layer 2 non-PoE switch, 48 Ports, 104Gb (S4148GT-4G)
  210,000,000 ریال ریال
  NEC QX-S1008GT-2G

  سوئیچ شبکه نک NEC S1008GT-2G

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC Layer 2 switch, 8 ports, 2 GB non PoE (S1008GT-2G)
  29,000,000 ریال ریال
  NEC QX-S1016GT-4G

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC S1016GT-4G

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC Layer 2 switch, 16 ports, 4 GB non PoE (S1016GT-4G)
  155,000,000 ریال ریال
  سوئیچ شبکه نک مدل NEC QX-S1024GT-4G

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC S1024GT-4G

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC Layer 2 switch, 24 ports, 4 GB non PoE (S1024GT-4G)
  185,000,000 ریال ریال
  NEC QX-S1048GT-4G

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC S1048GT-4G

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC Layer 2 switch, 48 ports, 4 GB non PoE (S1048GT-4G)
  340,000,000 ریال ریال
  QX-S1008GT-2G-PW

  سوئیچ شبکه نک NEC S1008GT-2G-PW

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC Layer 2 PoE switch, 8 ports, 2 GB PoE (S1008GT-2G-PW)
  74,000,000 ریال ریال
  NEC QX-S1016GT-4G-PW

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC S1016GT-4G-PW

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC Layer 2 PoE switch, 24 ports, 4 GB PoE (S1024GT-4G-PW)
  345,000,000 ریال ریال
  NEC S5224GT-4X-PW

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC QX-S5224GT-4X-PW

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC Layer 2 PoE switch, 24 Ports, 128Gb (S5224GT-4X-PW)
  276,000,000 ریال ریال
  NEC QX-S5248

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC QX-S5248GT-4X

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC Layer 2 non-PoE switch, 48 Ports, 176Gb (S5248GT-4X)
  250,000,000 ریال ریال
  NEC QX-S5224

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC QX-S5224GT-4X

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC Layer 2 non-PoE switch, 24 Ports, 128Gb (S5224GT-4X)
  149,000,000 ریال ریال
  QX-S1024GT-4G-PW

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC S1024GT-4G-PW

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC Layer 2 PoE switch, 16 ports, 4 GB PoE (S1016GT-4G-PW)
  385,000,000 ریال ریال
  NEC S5248GT-4X-PW

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC QX-S5248GT-4X-PW

  سوئیچ شبکه نک مدل NECLayer 2 PoE switch, 48 Ports, 176Gb (S5248GT-4X-PW)
  410,000,000 ریال ریال
  NEC QX-S6648XP-6Q

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC S6648XP-6Q

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC Layer 3 switch, 48 ports 1/10GB (SFP+) +6 ports 40G (QSFP+) (S6648XP-6Q)
  1,860,000,000 ریال ریال
  NEC QX-S6648XT-6Q

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC S6648XT-6Q

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC Layer 3 switch, 48 ports 1/10GB Copper +6 ports 40G (QSFP+) (S6648XT-6Q)
  1,940,000,000 ریال ریال
  NEC QX-S6632QP

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC S6632QP

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC Layer 3 switch, 32 ports 40G (QSFP+) (S6632QP)
  2,670,000,000 ریال ریال
  سوئیچ شبکه نک مدل NEC QX-S5224GP-4X

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC QX-S5224GP-4X

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC Layer 2 non-PoE switch with SFP ports (QX-S5224GP-4X)
  882,000,000 ریال ریال
  سوئیچ شبکه نک مدل NEC QX-S5524GT-4X2Q

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC QX-S5524GT-4X2Q

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC Layer 3 switch, 24 Ports, 288Gb (S5524GT-4X2Q)
  970,000,000 ریال ریال
  سوئیچ شبکه نک مدل NEC S5548GT-4X2Q

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC S5548GT-4X2Q

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC Layer 3 switch, 48 Ports, 336Gb (S5548GT-4X2Q)
  1,560,000,000 ریال ریال
  NEC S4108GT-2G-PW

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC S4108GT-2G-PW

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC Layer 2 PoE switch, 8 Ports, 20Gb (S4108GT-2G-PW)
  284,000,000 ریال ریال
  NEC S4116GT-4G-PW

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC S4116GT-4G-PW

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC Layer 2 PoE switch, 16 Ports, 40Gb (S4116GT-4G-PW)
  430,700,000 ریال ریال
  NEC S4124GT-4G-PW

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC S4124GT-4G-PW

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC Layer 2 PoE switch, 24 Ports, 56Gb (S4124GT-4G-PW)
  587,000,000 ریال ریال
  NEC S4148GT-4G-PW

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC S4148GT-4G-PW

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC Layer 2 PoE switch, 48 Ports, 104Gb (S4148GT-4G-PW)
  860,000,000 ریال ریال
  تصویر از ماژول فیبر نوری نک مدل NEC PF-SFP-1G-T

  ماژول فیبر نوری نک مدل NEC PF-SFP-1G-T

  ماژول فیبر نوری نک مدل NEC B02040-00N40 (PF-SFP-1G-T)
  56,000,000 ریال ریال
  تصویر از ماژول فیبر نوری نک مدل NEC PF-SFP-SX

  ماژول فیبر نوری نک مدل NEC PF-SFP-SX

  ماژول فیبر نوری نک مدل NEC B02040-00N41 (PF-SFP-SX)
  20,100,000 ریال ریال
  تصویر از ماژول فیبر نوری نک مدل NEC PF-SFP-LX

  ماژول فیبر نوری نک مدل NEC PF-SFP-LX

  ماژول فیبر نوری نک مدل NEC B02040-00N42 (PF-SFP-LX)
  24,500,000 ریال ریال
  تصویر از ماژول فیبر نوری نک مدل NEC PF-SFP+SR

  ماژول فیبر نوری نک مدل NEC PF-SFP+SR

  ماژول فیبر نوری نک مدل NEC B02040-00N44 (PF-SFP+SR)
  44,600,000 ریال ریال
  تصویر از ماژول فیبر نوری نک مدل NEC PF-SFP+LR

  ماژول فیبر نوری نک مدل NEC PF-SFP+LR

  ماژول فیبر نوری نک مدل NEC B02040-00N45 (PF-SFP+LR)
  100,000,000 ریال ریال
  تصویر از ماژول فیبر نوری نک مدل NEC PF-QSFP+LR4

  ماژول فیبر نوری نک مدل NEC PF-QSFP+LR4

  ماژول فیبر نوری نک مدل NEC B02040-98758 (PF-QSFP+LR4)
  1,870,000,000 ریال ریال
  تصویر از ماژول فیبر نوری نک مدل NEC PF-QSFP+SR4

  ماژول فیبر نوری نک مدل NEC PF-QSFP+SR4

  ماژول فیبر نوری نک مدل NEC B02040-98759 (PF-QSFP+SR4)
  421,000,000 ریال ریال
  تصویر از کابل فیبر نوری نک مدل NEC PF-DAC-1M

  کابل فیبر نوری نک مدل NEC PF-DAC-1M

  کابل فیبر نور نک مدل NEC B02040-00N71 (PF-DAC-1M)
  44,500,000 ریال ریال
  تصویر از کابل فیبر نوری نک مدل NEC PF-DAC-3M

  کابل فیبر نوری نک مدل NEC PF-DAC-3M

  کابل فیبر نور نک مدل NEC B02040-00N72 (PF-DAC-3M)
  66,800,000 ریال ریال
  تصویر از کابل فیبر نوری نک مدل NEC PF-DAC-5M

  کابل فیبر نوری نک مدل NEC PF-DAC-5M

  کابل فیبر نور نک مدل NEC B02040-00N73 (PF-DAC-5M)
  89,100,000 ریال ریال
  تصویر از کابل فیبر نوری نک مدل NEC CAB-3M-QSFP+/4SFP+

  کابل فیبر نوری نک مدل NEC CAB-3M-QSFP+/4SFP+

  کابل فیبر نور نک مدل NEC B02040-98753 (CAB-3M-QSFP+/4SFP+)
  89,100,000 ریال ریال
  تصویر از کابل فیبر نوری نک مدل NEC CAB-1M-QSFP+/4SFP+ Plus

  کابل فیبر نوری نک مدل NEC CAB-1M-QSFP+/4SFP+ Plus

  کابل فیبر نور نک مدل NEC B02040-98754 (CAB-1M-QSFP+/4SFP+)
  66,800,000 ریال ریال
  تصویر از کابل فیبر نوری نک مدل NEC CAB-5M-QSFP+Plus

  کابل فیبر نوری نک مدل NEC CAB-5M-QSFP+Plus

  کابل فیبر نور نک مدل NEC B02040-98755 (CAB-1M-QSFP+/4SFP+)
  134,000,000 ریال ریال
  تصویر از کابل فیبر نوری نک مدل NEC CAB-3M-QSFP+Plus

  کابل فیبر نوری نک مدل NEC CAB-3M-QSFP+Plus

  کابل فیبر نور نک مدل NEC B02040-98756 (CAB-3M-QSFP+/4SFP+)
  66,800,000 ریال ریال
  تصویر از پاور اضافه برای سوئیچ مدل NEC QX-S5224GP-4X

  پاور اضافه برای سوئیچ مدل NEC QX-S5224GP-4X

  پاور اضافه برای سوئیچ مدل NEC power Module for QX-S5224GP-4X
  111,500,000 ریال ریال
  تصویر از پاور اضافه سوئیچ مدل NEC PSR450-12A1-N

  پاور اضافه سوئیچ مدل NEC PSR450-12A1-N

  پاور اضافه سوئیچ مدل NEC power Module PSR450-12A1-N
  200,000,000 ریال ریال
  تصویر از پاور اضافه سوئیچ مدل NEC PF5459-48GT/XP/XT/PF5468 AC PSU

  پاور اضافه سوئیچ مدل NEC PF5459-48GT/XP/XT/PF5468 AC PSU

  پاور اضافه سوئیچ مدل NEC power Module PF5459-48GT/XP/XT/PF5468 AC PSU
  300,000,000 ریال ریال
  تصویر از فن اضافه سوئیچ مدل NEC Fan LSPM5FANSB

  فن اضافه سوئیچ مدل NEC Fan LSPM5FANSB

  فن خنک کننده اضافه سوئیچ مدل NEC Fan LSPM5FANSB
  61,000,000 ریال ریال
  تصویر از فن اضافه سوئیچ مدل NEC Fan PF5459-48XT/PF5468

  فن اضافه سوئیچ مدل NEC Fan PF5459-48XT/PF5468

  فن خنک کننده اضافه سوئیچ مدل NEC PF5459-48XT/PF5468 FAN F TO R
  130,000,000 ریال ریال