ورودتان را به وب سایت فروشگاه تلفن اسکویی خوش آمد می‌گوییم
Personal menu
جستجو
Filter by Close Clear All
کمترین: ریال بیشترین: 1,100,000,000 ریال
0 1100000000
دسته بندی ها

یستار Yeastar

نمایش به عنوان گرید لیست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

سرور ویپ P570 یستار (برای 500 کاربر)

مرکز تلفن تحت شبکه VOIP PBX P570 یستار Yeastar
1,100,000,000 ریال

سرور ویپ S300 یستار (برای 500 یوزر)

مرکز تلفن تحت شبکه VOIP PBX S300 یستار Yeastar
750,000,000 ریال

سرور ویپ P560 یستار (برای 200 کاربر)

مرکز تلفن تحت شبکه VOIP PBX P560 یستار Yeastar
650,000,000 ریال

سرور ویپ P550 یستار (برای 50 کاربر)

مرکز تلفن تحت شبکه VOIP PBX P550 یستار Yeastar
500,000,000 ریال

سرور ویپ S100 یستار (برای 200 یوزر)

مرکز تلفن تحت شبکه VOIP PBX S100 یستار Yeastar
400,000,000 ریال

سرور ویپ S50 یستار (برای 50 یوزر)

مرکز تلفن تحت شبکه VOIP PBX S50 یستار Yeastar
320,000,000 ریال

گیت وی FXO یستار TA810

گیت وی FXO TA810 یستار Yeastar
200,000,000 ریال

گیت وی FXO یستار TA410

گیت وی FXO TA410 یستار Yeastar
150,000,000 ریال

سرور ویپ S20 یستار (برای 20 یوزر)

مرکز تلفن تحت شبکه VOIP PBX S20 یستار Yeastar
140,000,000 ریال

کارت D30 یستار Yeastar

ماژول کارت D30 یستار Yeastar
120,000,000 ریال

کارت O2 یستار Yeastar

ماژول کارت O2 یستار Yeastar
50,000,000 ریال

کارت S2 یستار Yeastar

ماژول کارت S2 یستار Yeastar
47,000,000 ریال

کارت EX08 یستار Yeastar

ماژول کارت EX08 یستار Yeastar
46,000,000 ریال

سرور ویپ S412 یستار (برای 20 یوزر)

مرکز تلفن تحت شبکه VOIP PBX S412 یستار Yeastar
136,000,000 ریال ریال

گیت وی FXS یستار TA400

گیت وی FXS TA400 یستار Yeastar
55,000,000 ریال ریال

گیت وی FXS یستار TA800

گیت وی FXS TA800 یستار Yeastar
45,000,000 ریال ریال

گیت وی FXS یستار TA1600

گیت وی FXS TA1600 یستار Yeastar
195,000,000 ریال ریال

گیت وی FXS یستار TA2400

گیت وی FXS TA2400 یستار Yeastar
125,000,000 ریال ریال

گیت وی FXS یستار TA3200

گیت وی FXS TA3200 یستار Yeastar
265,000,000 ریال ریال

گیت وی FXO یستار TA1610

گیت وی FXO TA1610 یستار Yeastar
265,000,000 ریال ریال

گیت وی FXS یستار TA100

مبدل FXS TA100 یستار Yeastar
ریال

گیت وی FXS یستار TA200

مبدل FXS TA200 یستار Yeastar
ریال

کارت SO یستار Yeastar

ماژول کارت SO یستار Yeastar
42,100,000 ریال ریال

کارت GSM یستار Yeastar

ماژول کارت GSM یستار Yeastar
73,000,000 ریال ریال

کارت EX30 یستار Yeastar

ماژول کارت EX30 یستار Yeastar
290,000,000 ریال ریال

گیت وی E1/PRI یستار TE100

گیت وی TE100 یستار Yeastar
376,000,000 ریال ریال

گیت وی E1/PRI یستار TE200

گیت وی TE200 یستار Yeastar
419,000,000 ریال ریال

سرور ویپ K2 یستار (برای 2000 یوزر)

مرکز تلفن تحت شبکه VOIP PBX K2 یستار Yeastar
7,000,000,000 ریال ریال

سرور ویپ N824 یستار

مرکز تلفن تحت شبکه VOIP PBX N824 یستار Yeastar
290,000,000 ریال ریال