جستجو
Persian
انتخاب گروه محصولات
  Menu Close

  ویدئو کنفرانس یالینک

  نمایش به عنوان گرید لیست
  مرتب سازی بر اساس
  نمایش در هر صفحه
  MVC800

  ویدئو کنفرانس یالینک مدل MVC800

  سیستم ویدئو کنفرانس MVC800 نوعی سیستم کنفرانس ویدیویی تحت مایکروسافت تیمز است که توسط کمپانی یالینک ارائه شده است.
  1,240,000,000 ریال
  MVC900

  ویدئو کنفرانس یالینک مدل MVC900 II

  سیستم ویدئو کنفرانس MVC900 نوعی سیستم کنفرانس ویدیویی با نام تجاری جدید است که توسط کمپانی یالینک تولید شده است.
  ریال
  VC210

  ویدئو کنفرانس یالینک مدل VC210

  سیستم ویدئو کنفرانس VC210 نوعی سیستم کنفرانس ویدیویی با نام تجاری جدید است که توسط کمپانی یالینک تولید شده است.
  ریال
  A20

  ویدئو کنفرانس یالینک مدل A20

  سیستم ویدئو کنفرانس A20 نوعی سیستم کنفرانس ویدیویی با نام تجاری جدید است که توسط کمپانی یالینک تولید شده است.
  ریال
  MVC300

  ویدئو کنفرانس یالینک مدل MVC300 II

  سیستم ویدئو کنفرانس MVC300 نوعی سیستم کنفرانس ویدیویی با نام تجاری جدید است که توسط کمپانی یالینک تولید شده است.
  ریال
  MVC500

  ویدئو کنفرانس یالینک مدل MVC500 II

  سیستم ویدئو کنفرانس MVC500 نوعی سیستم کنفرانس ویدیویی با نام تجاری جدید است که توسط کمپانی یالینک تولید شده است.
  ریال
  MVC400

  ویدئو کنفرانس یالینک مدل MVC400

  سیستم ویدئو کنفرانس MVC400 نوعی سیستم کنفرانس ویدیویی با نام تجاری جدید است که توسط کمپانی یالینک تولید شده است.
  ریال
  M400-0010

  ویدئو کنفرانس یالینک مدل M400-0010

  سیستم اتاق هوشمند 4K Yealink برای اتاق کوچک مدل M400-0010
  450,000,000 ریال ریال
  M400-0011

  ویدئو کنفرانس یالینک مدل M400-0011

  سیستم اتاق هوشمند 4K Yealink برای اتاق کوچک مدل M400-0011
  500,000,000 ریال ریال
  M400-0012

  ویدئو کنفرانس یالینک مدل M400-0012

  سیستم اتاق هوشمند 4K Yealink برای اتاق کوچک مدل M400-0012
  500,000,000 ریال ریال
  M400-0042

  ویدئو کنفرانس یالینک مدل M400-0042

  سیستم اتاق هوشمند 4K Yealink برای اتاق کوچک مدل M400-0042
  625,000,000 ریال ریال
  M600-0010

  ویدئو کنفرانس یالینک مدل M600-0010

  سیستم اتاق هوشمند 4K Yealink برای اتاق متوسط مدل M600-0010
  875,000,000 ریال ریال
  M600-0012

  ویدئو کنفرانس یالینک مدل M600-0012

  سیستم اتاق هوشمند 4K Yealink برای اتاق متوسط مدل M600-0012
  950,000,000 ریال ریال
  M600-0052

  ویدئو کنفرانس یالینک مدل M600-0052

  سیستم اتاق هوشمند 4K Yealink برای اتاق متوسط مدل M600-0052
  125,000,000 ریال ریال
  VC880

  ویدئو کنفرانس یالینک مدل VC880

  سیستم ویدئو کنفرانس VC880 نوعی سیستم کنفرانس ویدیویی با نام تجاری جدید است که توسط کمپانی یالینک تولید شده است.
  1,000,000,000 ریال ریال
  VC880-Basic

  ویدئو کنفرانس یالینک مدل VC880-Basic

  سیستم ویدئو کنفرانس VC880-Basic نوعی سیستم کنفرانس ویدیویی با نام تجاری جدید است که توسط کمپانی یالینک تولید شده است.
  950,000,000 ریال ریال
  VC800-VCM-CTP-VCH

  ویدئو کنفرانس یالینک مدل VC800-VCM-CTP-VCH

  سیستم ویدئو کنفرانس یالینک VC800-VCM-CTP-VCH سیستم جدید کنفرانس ویدئویی با کیفیت Full HD از کمپانی یالینک است
  2,150,000,000 ریال ریال
  VC800-Phone-WP

  ویدئو کنفرانس یالینک مدل VC800-Phone-WP

  سیستم ویدئو کنفرانس یالینک VC800-Phone-WP سیستم جدید کنفرانس ویدئویی با کیفیت Full HD از کمپانی یالینک است
  2,000,000,000 ریال ریال
  VC800-Phone-Wireless

  ویدئو کنفرانس یالینک مدل VC800-Phone-Wireless

  سیستم ویدئو کنفرانس یالینک VC800-Phone-Wireless سیستم جدید کنفرانس ویدئویی با کیفیت Full HD از کمپانی یالینک است
  2,000,000,000 ریال ریال
  VC800-Phone-Wired

  ویدئو کنفرانس یالینک مدل VC800-Phone-Wired

  سیستم ویدئو کنفرانس یالینک VC800-Phone-Wired سیستم جدید کنفرانس ویدئویی با کیفیت Full HD از کمپانی یالینک است
  2,000,000,000 ریال ریال
  VC800-Phone-Wired-WP

  ویدئو کنفرانس یالینک مدل VC800-Phone-Wired-WP

  سیستم ویدئو کنفرانس یالینک VC800-Phone-Wired-WP سیستم جدید کنفرانس ویدئویی با کیفیت Full HD از کمپانی یالینک است
  2,000,000,000 ریال ریال
  VC800-CTP-Basic

  ویدئو کنفرانس یالینک مدل VC800-CTP-Basic

  سیستم ویدئو کنفرانس یالینک VC800-CTP-Basic سیستم جدید کنفرانس ویدئویی با کیفیت Full HD از کمپانی یالینک است
  1,875,000,000 ریال ریال
  VC800-Basic

  ویدئو کنفرانس یالینک مدل VC800-Basic

  سیستم ویدئو کنفرانس یالینک VC800-Basic سیستم جدید کنفرانس ویدئویی با کیفیت Full HD از کمپانی یالینک است
  175,000,000 ریال ریال
  VC500-VCM-CTP-WP

  ویدئو کنفرانس یالینک مدل VC500-VCM-CTP-WP

  سیستم ویدئو کنفرانس یالینک VC500-VCM-CTP-WP سیستم جدید کنفرانس ویدئویی با کیفیت Full HD از کمپانی یالینک است
  1,500,000,000 ریال ریال
  VC500-VCM-CTP-VCH

  ویدئو کنفرانس یالینک مدل VC500-VCM-CTP-VCH

  سیستم ویدئو کنفرانس یالینک VC500-VCM-CTP-VCH سیستم جدید کنفرانس ویدئویی با کیفیت Full HD از کمپانی یالینک است
  1,500,000,000 ریال ریال
  VC500-Phone-Wired

  ویدئو کنفرانس یالینک مدل VC500-Phone-Wired

  سیستم ویدئو کنفرانس یالینک VC500-Phone-Wired سیستم جدید کنفرانس ویدئویی با کیفیت Full HD از کمپانی یالینک است
  1,500,000,000 ریال ریال
  VC500-Phone-Wired-WP

  ویدئو کنفرانس یالینک مدل VC500-Phone-Wired-WP

  سیستم ویدئو کنفرانس یالینک VC500-Phone-Wired-WP سیستم جدید کنفرانس ویدئویی با کیفیت Full HD از کمپانی یالینک است
  1,500,000,000 ریال ریال
  VC500-Mic-WP

  ویدئو کنفرانس یالینک مدل VC500-Mic-WP

  سیستم ویدئو کنفرانس یالینک VC500-Mic-WP سیستم جدید کنفرانس ویدئویی با کیفیت Full HD از کمپانی یالینک است
  1,050,000,000 ریال ریال
  VC500-Mic-VCH

  ویدئو کنفرانس یالینک مدل VC500-Mic-VCH

  سیستم ویدئو کنفرانس یالینک VC500-Mic-VCH سیستم جدید کنفرانس ویدئویی با کیفیت Full HD از کمپانی یالینک است
  1,050,000,000 ریال ریال
  VC500-BT Mic-WP

  ویدئو کنفرانس یالینک مدل VC500-BT Mic-WP

  سیستم ویدئو کنفرانس یالینک VC500-BT Mic-WP سیستم جدید کنفرانس ویدئویی با کیفیت Full HD از کمپانی یالینک است
  1,050,000,000 ریال ریال
  VC500-BT Mic-VCH

  ویدئو کنفرانس یالینک مدل VC500-BT Mic-VCH

  سیستم ویدئو کنفرانس یالینک VC500-BT Mic-VCH سیستم جدید کنفرانس ویدئویی با کیفیت Full HD از کمپانی یالینک است
  1,050,000,000 ریال ریال
  VC500-Basic

  ویدئو کنفرانس یالینک مدل VC500-Basic

  سیستم ویدئو کنفرانس یالینک VC500-Basic سیستم جدید کنفرانس ویدئویی با کیفیت Full HD از کمپانی یالینک است
  1,000,000,000 ریال ریال
  VC200

  ویدئو کنفرانس یالینک مدل VC200

  سیستم ویدئو کنفرانس VC200 نوعی سیستم کنفرانس ویدیویی با نام تجاری جدید است که توسط کمپانی یالینک تولید شده است.
  300,000,000 ریال ریال
  VC200-WP

  ویدئو کنفرانس یالینک مدل VC200-WP

  سیستم ویدئو کنفرانس VC200-WP نوعی سیستم کنفرانس ویدیویی با نام تجاری جدید است که توسط کمپانی یالینک تولید شده است.
  350,000,000 ریال ریال
  UVC84-BYOD-210

  ویدئو کنفرانس یالینک مدل UVC84-BYOD-210

  سیستم ویدئو کنفرانس UVC84-BYOD-210 نوعی سیستم کنفرانس ویدیویی با نام تجاری جدید است که توسط کمپانی یالینک تولید شده است.
  375,000,000 ریال ریال
  UVC84-BYOD-050

  ویدئو کنفرانس یالینک مدل UVC84-BYOD-050

  سیستم ویدئو کنفرانس UVC84-BYOD-050 نوعی سیستم کنفرانس ویدیویی با نام تجاری جدید است که توسط کمپانی یالینک تولید شده است.
  300,000,000 ریال ریال
  UVC40-BYOD

  ویدئو کنفرانس یالینک مدل UVC40-BYOD

  سیستم ویدئو کنفرانس UVC40-BYOD نوعی سیستم کنفرانس ویدیویی با نام تجاری جدید است که توسط کمپانی یالینک تولید شده است.
  265,000,000 ریال ریال
  UVC40

  ویدئو کنفرانس یالینک مدل UVC40

  سیستم اتاق هوشمند 4K Yealink برای اتاق کوچک مدل UVC40
  225,000,000 ریال ریال
  UVC30-CP900-BYOD

  ویدئو کنفرانس یالینک مدل UVC30-CP900-BYOD

  سیستم ویدئو کنفرانس UVC30-CP900-BYOD نوعی سیستم کنفرانس ویدیویی با نام تجاری جدید است که توسط کمپانی یالینک تولید شده است.
  140,000,000 ریال ریال
  MeetingEye 800

  ویدئو کنفرانس یالینک مدل MeetingEye 800

  ویدئو کنفرانس یالینک مدل MeetingEye 800
  ریال
  MVC320

  ویدئو کنفرانس یالینک مدل MVC320

  سیستم ویدئو کنفرانس MVC320 نوعی سیستم کنفرانس ویدیویی تحت مایکروسافت تیمز است که توسط کمپانی یالینک ارائه شده است.
  ریال
  MVC640

  ویدئو کنفرانس یالینک مدل MVC640

  سیستم ویدئو کنفرانس MVC640 نوعی سیستم کنفرانس ویدیویی تحت مایکروسافت تیمز است که توسط کمپانی یالینک ارائه شده است.
  ریال
  MVC840

  ویدئو کنفرانس یالینک مدل MVC840

  سیستم ویدئو کنفرانس MVC840 نوعی سیستم کنفرانس ویدیویی تحت مایکروسافت تیمز است که توسط کمپانی یالینک ارائه شده است.
  ریال
  MVC940

  ویدئو کنفرانس یالینک مدل MVC940

  سیستم ویدئو کنفرانس MVC940 نوعی سیستم کنفرانس ویدیویی تحت مایکروسافت تیمز است که توسط کمپانی یالینک ارائه شده است.
  ریال
  A30

  ویدئو کنفرانس یالینک مدل A30

  سیستم ویدئو کنفرانس A30 نوعی سیستم کنفرانس ویدیویی با نام تجاری جدید است که توسط کمپانی یالینک تولید شده است.
  ریال
  ZVC300

  ویدئو کنفرانس یالینک مدل ZVC300

  سیستم ویدئو کنفرانس ZVC300 نوعی سیستم کنفرانس ویدیویی تحت مایکروسافت تیمز است که توسط کمپانی یالینک ارائه شده است.
  ریال
  VC800-VCM-CTP-WP

  ویدئو کنفرانس یالینک مدل VC800

  سیستم ویدئو کنفرانس یالینک VDK800-VCM-CTP-WP سیستم جدید کنفرانس ویدئویی با کیفیت Full HD از کمپانی یالینک است
  1,200,000,000 ریال ریال