فروش زمستانی - حراج نوروز 1401!
Personal menu
جستجو
Filter by Close Clear All
کمترین: ریال بیشترین: 3,700,000,000 ریال
0 3700000000
دسته بندی ها

ویدئو کنفرانس یالینک

نمایش به عنوان گرید لیست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

ویدئو کنفرانس یالینک مدل MVC800

سیستم ویدئو کنفرانس MVC800 نوعی سیستم کنفرانس ویدیویی تحت مایکروسافت تیمز است که توسط کمپانی یالینک ارائه شده است.
3,700,000,000 ریال

ویدئو کنفرانس یالینک مدل VC800

سیستم ویدئو کنفرانس یالینک VDK800-VCM-CTP-WP سیستم جدید کنفرانس ویدئویی با کیفیت Full HD از کمپانی یالینک است
1,550,000,000 ریال ریال

ویدئو کنفرانس یالینک مدل MVC900 II

سیستم ویدئو کنفرانس MVC900 نوعی سیستم کنفرانس ویدیویی با نام تجاری جدید است که توسط کمپانی یالینک تولید شده است.
ریال

ویدئو کنفرانس یالینک مدل VC210

سیستم ویدئو کنفرانس VC210 نوعی سیستم کنفرانس ویدیویی با نام تجاری جدید است که توسط کمپانی یالینک تولید شده است.
ریال

ویدئو کنفرانس یالینک مدل A20

سیستم ویدئو کنفرانس A20 نوعی سیستم کنفرانس ویدیویی با نام تجاری جدید است که توسط کمپانی یالینک تولید شده است.
ریال

ویدئو کنفرانس یالینک مدل MVC300 II

سیستم ویدئو کنفرانس MVC300 نوعی سیستم کنفرانس ویدیویی با نام تجاری جدید است که توسط کمپانی یالینک تولید شده است.
ریال

ویدئو کنفرانس یالینک مدل MVC500 II

سیستم ویدئو کنفرانس MVC500 نوعی سیستم کنفرانس ویدیویی با نام تجاری جدید است که توسط کمپانی یالینک تولید شده است.
ریال

ویدئو کنفرانس یالینک مدل MVC400

سیستم ویدئو کنفرانس MVC400 نوعی سیستم کنفرانس ویدیویی با نام تجاری جدید است که توسط کمپانی یالینک تولید شده است.
ریال

ویدئو کنفرانس یالینک مدل M400-0010

سیستم اتاق هوشمند 4K Yealink برای اتاق کوچک مدل M400-0010
450,000,000 ریال ریال

ویدئو کنفرانس یالینک مدل M400-0011

سیستم اتاق هوشمند 4K Yealink برای اتاق کوچک مدل M400-0011
500,000,000 ریال ریال

ویدئو کنفرانس یالینک مدل M400-0012

سیستم اتاق هوشمند 4K Yealink برای اتاق کوچک مدل M400-0012
500,000,000 ریال ریال

ویدئو کنفرانس یالینک مدل M400-0042

سیستم اتاق هوشمند 4K Yealink برای اتاق کوچک مدل M400-0042
625,000,000 ریال ریال

ویدئو کنفرانس یالینک مدل M600-0010

سیستم اتاق هوشمند 4K Yealink برای اتاق متوسط مدل M600-0010
875,000,000 ریال ریال

ویدئو کنفرانس یالینک مدل M600-0012

سیستم اتاق هوشمند 4K Yealink برای اتاق متوسط مدل M600-0012
950,000,000 ریال ریال

ویدئو کنفرانس یالینک مدل M600-0052

سیستم اتاق هوشمند 4K Yealink برای اتاق متوسط مدل M600-0052
125,000,000 ریال ریال

ویدئو کنفرانس یالینک مدل VC880

سیستم ویدئو کنفرانس VC880 نوعی سیستم کنفرانس ویدیویی با نام تجاری جدید است که توسط کمپانی یالینک تولید شده است.
1,000,000,000 ریال ریال

ویدئو کنفرانس یالینک مدل VC880-Basic

سیستم ویدئو کنفرانس VC880-Basic نوعی سیستم کنفرانس ویدیویی با نام تجاری جدید است که توسط کمپانی یالینک تولید شده است.
950,000,000 ریال ریال

ویدئو کنفرانس یالینک مدل VC800-VCM-CTP-VCH

سیستم ویدئو کنفرانس یالینک VC800-VCM-CTP-VCH سیستم جدید کنفرانس ویدئویی با کیفیت Full HD از کمپانی یالینک است
2,150,000,000 ریال ریال

ویدئو کنفرانس یالینک مدل VC800-Phone-WP

سیستم ویدئو کنفرانس یالینک VC800-Phone-WP سیستم جدید کنفرانس ویدئویی با کیفیت Full HD از کمپانی یالینک است
2,000,000,000 ریال ریال

ویدئو کنفرانس یالینک مدل VC800-Phone-Wireless

سیستم ویدئو کنفرانس یالینک VC800-Phone-Wireless سیستم جدید کنفرانس ویدئویی با کیفیت Full HD از کمپانی یالینک است
2,000,000,000 ریال ریال

ویدئو کنفرانس یالینک مدل VC800-Phone-Wired

سیستم ویدئو کنفرانس یالینک VC800-Phone-Wired سیستم جدید کنفرانس ویدئویی با کیفیت Full HD از کمپانی یالینک است
2,000,000,000 ریال ریال

ویدئو کنفرانس یالینک مدل VC800-Phone-Wired-WP

سیستم ویدئو کنفرانس یالینک VC800-Phone-Wired-WP سیستم جدید کنفرانس ویدئویی با کیفیت Full HD از کمپانی یالینک است
2,000,000,000 ریال ریال

ویدئو کنفرانس یالینک مدل VC800-CTP-Basic

سیستم ویدئو کنفرانس یالینک VC800-CTP-Basic سیستم جدید کنفرانس ویدئویی با کیفیت Full HD از کمپانی یالینک است
1,875,000,000 ریال ریال

ویدئو کنفرانس یالینک مدل VC800-Basic

سیستم ویدئو کنفرانس یالینک VC800-Basic سیستم جدید کنفرانس ویدئویی با کیفیت Full HD از کمپانی یالینک است
175,000,000 ریال ریال

ویدئو کنفرانس یالینک مدل VC500-VCM-CTP-WP

سیستم ویدئو کنفرانس یالینک VC500-VCM-CTP-WP سیستم جدید کنفرانس ویدئویی با کیفیت Full HD از کمپانی یالینک است
1,500,000,000 ریال ریال

ویدئو کنفرانس یالینک مدل VC500-VCM-CTP-VCH

سیستم ویدئو کنفرانس یالینک VC500-VCM-CTP-VCH سیستم جدید کنفرانس ویدئویی با کیفیت Full HD از کمپانی یالینک است
1,500,000,000 ریال ریال

ویدئو کنفرانس یالینک مدل VC500-Phone-Wired

سیستم ویدئو کنفرانس یالینک VC500-Phone-Wired سیستم جدید کنفرانس ویدئویی با کیفیت Full HD از کمپانی یالینک است
1,500,000,000 ریال ریال

ویدئو کنفرانس یالینک مدل VC500-Phone-Wired-WP

سیستم ویدئو کنفرانس یالینک VC500-Phone-Wired-WP سیستم جدید کنفرانس ویدئویی با کیفیت Full HD از کمپانی یالینک است
1,500,000,000 ریال ریال

ویدئو کنفرانس یالینک مدل VC500-Mic-WP

سیستم ویدئو کنفرانس یالینک VC500-Mic-WP سیستم جدید کنفرانس ویدئویی با کیفیت Full HD از کمپانی یالینک است
1,050,000,000 ریال ریال

ویدئو کنفرانس یالینک مدل VC500-Mic-VCH

سیستم ویدئو کنفرانس یالینک VC500-Mic-VCH سیستم جدید کنفرانس ویدئویی با کیفیت Full HD از کمپانی یالینک است
1,050,000,000 ریال ریال

ویدئو کنفرانس یالینک مدل VC500-BT Mic-WP

سیستم ویدئو کنفرانس یالینک VC500-BT Mic-WP سیستم جدید کنفرانس ویدئویی با کیفیت Full HD از کمپانی یالینک است
1,050,000,000 ریال ریال

ویدئو کنفرانس یالینک مدل VC500-BT Mic-VCH

سیستم ویدئو کنفرانس یالینک VC500-BT Mic-VCH سیستم جدید کنفرانس ویدئویی با کیفیت Full HD از کمپانی یالینک است
1,050,000,000 ریال ریال

ویدئو کنفرانس یالینک مدل VC500-Basic

سیستم ویدئو کنفرانس یالینک VC500-Basic سیستم جدید کنفرانس ویدئویی با کیفیت Full HD از کمپانی یالینک است
1,000,000,000 ریال ریال

ویدئو کنفرانس یالینک مدل VC200

سیستم ویدئو کنفرانس VC200 نوعی سیستم کنفرانس ویدیویی با نام تجاری جدید است که توسط کمپانی یالینک تولید شده است.
300,000,000 ریال ریال

ویدئو کنفرانس یالینک مدل VC200-WP

سیستم ویدئو کنفرانس VC200-WP نوعی سیستم کنفرانس ویدیویی با نام تجاری جدید است که توسط کمپانی یالینک تولید شده است.
350,000,000 ریال ریال

ویدئو کنفرانس یالینک مدل UVC84-BYOD-210

سیستم ویدئو کنفرانس UVC84-BYOD-210 نوعی سیستم کنفرانس ویدیویی با نام تجاری جدید است که توسط کمپانی یالینک تولید شده است.
375,000,000 ریال ریال

ویدئو کنفرانس یالینک مدل UVC84-BYOD-050

سیستم ویدئو کنفرانس UVC84-BYOD-050 نوعی سیستم کنفرانس ویدیویی با نام تجاری جدید است که توسط کمپانی یالینک تولید شده است.
300,000,000 ریال ریال

ویدئو کنفرانس یالینک مدل UVC40-BYOD

سیستم ویدئو کنفرانس UVC40-BYOD نوعی سیستم کنفرانس ویدیویی با نام تجاری جدید است که توسط کمپانی یالینک تولید شده است.
265,000,000 ریال ریال

ویدئو کنفرانس یالینک مدل UVC40

سیستم اتاق هوشمند 4K Yealink برای اتاق کوچک مدل UVC40
225,000,000 ریال ریال

ویدئو کنفرانس یالینک مدل UVC30-CP900-BYOD

سیستم ویدئو کنفرانس UVC30-CP900-BYOD نوعی سیستم کنفرانس ویدیویی با نام تجاری جدید است که توسط کمپانی یالینک تولید شده است.
140,000,000 ریال ریال

ویدئو کنفرانس یالینک مدل MeetingEye 800

ویدئو کنفرانس یالینک مدل MeetingEye 800
ریال

ویدئو کنفرانس یالینک مدل MVC320

سیستم ویدئو کنفرانس MVC320 نوعی سیستم کنفرانس ویدیویی تحت مایکروسافت تیمز است که توسط کمپانی یالینک ارائه شده است.
ریال

ویدئو کنفرانس یالینک مدل MVC640

سیستم ویدئو کنفرانس MVC640 نوعی سیستم کنفرانس ویدیویی تحت مایکروسافت تیمز است که توسط کمپانی یالینک ارائه شده است.
ریال

ویدئو کنفرانس یالینک مدل MVC840

سیستم ویدئو کنفرانس MVC840 نوعی سیستم کنفرانس ویدیویی تحت مایکروسافت تیمز است که توسط کمپانی یالینک ارائه شده است.
ریال

ویدئو کنفرانس یالینک مدل MVC940

سیستم ویدئو کنفرانس MVC940 نوعی سیستم کنفرانس ویدیویی تحت مایکروسافت تیمز است که توسط کمپانی یالینک ارائه شده است.
ریال

ویدئو کنفرانس یالینک مدل A30

سیستم ویدئو کنفرانس A30 نوعی سیستم کنفرانس ویدیویی با نام تجاری جدید است که توسط کمپانی یالینک تولید شده است.
ریال

ویدئو کنفرانس یالینک مدل ZVC300

سیستم ویدئو کنفرانس ZVC300 نوعی سیستم کنفرانس ویدیویی تحت مایکروسافت تیمز است که توسط کمپانی یالینک ارائه شده است.
ریال