ورودتان را به وب سایت فروشگاه تلفن اسکویی خوش آمد می‌گوییم
Personal menu
جستجو
Filter by Close Clear All
کمترین: ریال بیشترین: 339,000,000 ریال
0 339000000
دسته بندی ها

تلفن بیسیم ویپ VoIP اسنوم Snom آلمان

تلفن بی سیم ویپ VoIP اسنوم Snom آلمان با تکنولوژی دکت بدون هیچ نویز و قطعی | تلفن بی سیم تحت شبکه VoIP اسنوم Snom آلمان با تکنولوژی دکت بدون هیچ نویز و قطعی | تلفن ویپ VoIP بی سیم اسنوم Snom آلمان با تکنولوژی دکت بدون هیچ نویز و قطعی | تلفن تحت شبکه VoIP بی سیم اسنوم Snom آلمان با تکنولوژی دکت بدون هیچ نویز و قطعی

نمایش به عنوان گرید لیست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

تلفن بیسیم ویپ اسنوم مدل M490

باندل تلفن بیسیم تحت شبکه اسنوم مدل M490
339,000,000 ریال

تلفن بیسیم ویپ اسنوم مدل M485

باندل تلفن بیسیم تحت شبکه اسنوم مدل M485
265,000,000 ریال

تلفن بیسیم دکت تحت شبکه اسنوم مدل M90

تلفن دکت تحت شبکه اسنوم مدل M90
250,000,000 ریال

تلفن بیسیم ویپ اسنوم مدل M480

باندل تلفن بیسیم تحت شبکه اسنوم مدل M480
232,000,000 ریال

تلفن بیسیم ویپ اسنوم مدل M465

باندل تلفن بیسیم دکت تحت شبکه اسنوم مدل M465
198,000,000 ریال

تلفن بیسیم ویپ اسنوم مدل M470

باندل تلفن بیسیم دکت تحت شبکه اسنوم مدل M470
189,000,000 ریال

تلفن بیسیم دکت تحت شبکه اسنوم مدل M85

تلفن دکت تحت شبکه اسنوم مدل M85
تماس بگیرید

تلفن بیسیم ویپ اسنوم مدل M425

باندل تلفن بیسیم تحت شبکه اسنوم مدل M425
164,000,000 ریال

تلفن بیسیم دکت تحت شبکه اسنوم مدل M80

تلفن دکت تحت شبکه اسنوم مدل M80
تماس بگیرید

تلفن بیسیم دکت تحت شبکه اسنوم مدل M65

تلفن دکت تحت شبکه اسنوم مدل M65
تماس بگیرید

تلفن بیسیم دکت تحت شبکه اسنوم مدل M70

تلفن دکت تحت شبکه اسنوم مدل M70
تماس بگیرید

تلفن بیسیم ویپ اسنوم مدل M430

تلفن بیسیم دکت تحت شبکه اسنوم مدل M430
150,000,000 ریال 90,000,000 ریال

آنتن دکت اسنوم مدل M400

آنتن دکت M400 اسنوم
89,000,000 ریال

ریپیتر دکت اسنوم مدل M5

ریپیتر دکت بیس استیشن های اسنوم مدل M5
84,000,000 ریال

تلفن بیسیم دکت تحت شبکه اسنوم مدل M25

تلفن دکت تحت شبکه اسنوم مدل M25
تماس بگیرید

تلفن بیسیم دکت تحت شبکه اسنوم مدل M30

بیسیم دکت تحت شبکه اسنوم مدل M30
63,000,000 ریال

آنتن دکت اسنوم مدل M100 SC

آنتن دکت M100 SC اسنوم
50,000,000 ریال ریال

آنتن دکت اسنوم مدل M300

آنتن دکت M300 اسنوم
45,000,000 ریال ریال

آنتن دکت اسنوم مدل M700

آنتن دکت M700 اسنوم با قابلیت اتصال 254 آنتن به یکدیگر ، قابلیت اتصال 30 گوشی به هر بیس ، پشتیبانی تا 1000 گوشی ، مکالمه همزمانی هر بیس تا 8 مکالمه
120,000,000 ریال ریال

آنتن دکت اسنوم مدل M900

سیستم دکت چند سلولی اسنوم M900
210,000,000 ریال ریال

آنتن دکت اسنوم مدل M900 Outdoor

آنتن دکت M900 Outdoor اسنوم با قابلیت اتصال 4000 آنتن به یکدیگر ، قابلیت اتصال 30 گوشی به هر بیس ، پشتیبانی تا 16000 گوشی ، مکالمه همزمانی هر بیس تا 8 مکالمه
390,000,000 ریال ریال

ریپیتر دکت اسنوم مدل M6

ریپیتر دکت بیس استیشن های اسنوم مدل M6
120,000,000 ریال ریال

تلفن بیسیم ویپ هتلی اسنوم مدل HM201

تلفن بیسیم ویپ , تلفن بیسیم تحت شبکه هتلی و بیمارستانی اسنوم مدل HM201
150,000,000 ریال ریال

تلفن بیسیم ویپ اسنوم مدل M110 SC

تلفن بیسیم دکت تحت شبکه اسنوم مدل M110 SC
89,000,000 ریال ریال

تلفن بیسیم دکت تحت شبکه اسنوم مدل M10 SC

بیسیم دکت تحت شبکه اسنوم مدل M10 SC
40,000,000 ریال ریال

آنتن دکت اسنوم مدل M500

سیستم دکت چند سلولی اسنوم M500
157,000,000 ریال ریال

تلفن بیسیم دکت تحت شبکه اسنوم مدل M55

بیسیم دکت تحت شبکه اسنوم مدل M55
81,000,000 ریال ریال

تلفن بیسیم دکت تحت شبکه اسنوم مدل M58

بیسیم دکت تحت شبکه اسنوم مدل M58
99,000,000 ریال ریال

آنتن دکت اسنوم مدل M9B

سیستم دکت اسنوم M9B
135,000,000 ریال ریال

تگ اسنوم مدل M9T

تگ اسنوم M9B
135,000,000 ریال ریال

آنتن دکت اسنوم مدل M200 SC

آنتن دکت M200 SC اسنوم
50,000,000 ریال ریال

تلفن بیسیم دکت تحت شبکه اسنوم مدل M15 SC

بیسیم دکت تحت شبکه اسنوم مدل M15 SC
52,000,000 ریال ریال

تلفن بیسیم ویپ اسنوم مدل M215 SC

تلفن بیسیم دکت تحت شبکه اسنوم مدل M215 SC
86,000,000 ریال ریال