فروش زمستانی - حراج نوروز 1401!
Personal menu
جستجو
دسته بندی ها

اسنوم

نمایش به عنوان گرید لیست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

تلفن تحت شبکه اسنوم مدل D120

تلفن ویپ تحت شبکه اسنوم مدل D120
21,000,000 ریال ریال

تلفن تحت شبکه اسنوم مدل D305

تلفن ویپ تحت شبکه اسنوم مدل D305
36,000,000 ریال ریال

تلفن تحت شبکه اسنوم مدل D315

تلفن ویپ تحت شبکه اسنوم مدل D315
43,000,000 ریال ریال

تلفن تحت شبکه اسنوم مدل D335

تلفن ویپ تحت شبکه اسنوم مدل D335
52,500,000 ریال ریال

تلفن تحت شبکه اسنوم مدل D345

تلفن ویپ تحت شبکه اسنوم مدل D345
69,500,000 ریال ریال

تلفن تحت شبکه اسنوم مدل D375

تلفن ویپ تحت شبکه اسنوم مدل D375
72,000,000 ریال ریال

تلفن تحت شبکه اسنوم مدل D385

تلفن ویپ تحت شبکه اسنوم مدل D385
72,000,000 ریال ریال

تلفن تحت شبکه اسنوم مدل D385N

تلفن ویپ تحت شبکه اسنوم مدل D385N
66,000,000 ریال ریال

تلفن تحت شبکه اسنوم مدل D710

تلفن ویپ تحت شبکه اسنوم مدل D710
22,000,000 ریال ریال

تلفن تحت شبکه اسنوم مدل D712

تلفن ویپ تحت شبکه اسنوم مدل D712
36,000,000 ریال ریال

تلفن تحت شبکه اسنوم مدل D713

تلفن ویپ تحت شبکه اسنوم مدل D713
31,000,000 ریال ریال

تلفن تحت شبکه اسنوم مدل D715

تلفن ویپ تحت شبکه اسنوم مدل D715
43,000,000 ریال ریال

تلفن تحت شبکه اسنوم مدل D717

تلفن ویپ تحت شبکه اسنوم مدل D717
43,000,000 ریال ریال

تلفن تحت شبکه اسنوم مدل D725

تلفن ویپ تحت شبکه اسنوم مدل D725
59,000,000 ریال ریال

تلفن تحت شبکه اسنوم مدل D735

تلفن ویپ تحت شبکه اسنوم مدل D735
53,000,000 ریال ریال

تلفن تحت شبکه اسنوم مدل D745

تلفن ویپ تحت شبکه اسنوم مدل D745
69,000,000 ریال ریال

تلفن تحت شبکه اسنوم مدل D765

تلفن ویپ تحت شبکه اسنوم مدل D765
72,000,000 ریال ریال

تلفن تحت شبکه اسنوم مدل D785

تلفن ویپ تحت شبکه اسنوم مدل D785
72,000,000 ریال ریال

تلفن تحت شبکه اسنوم مدل D785N

تلفن ویپ تحت شبکه اسنوم مدل D785N
66,000,000 ریال ریال

تلفن تحت شبکه اسنوم مدل D862

تلفن ویپ تحت شبکه اسنوم مدل D862
ریال

تلفن تحت شبکه اسنوم مدل D865

تلفن ویپ تحت شبکه اسنوم مدل D865
ریال

تلفن تحت شبکه اسنوم مدل D868

تلفن ویپ تحت شبکه اسنوم مدل D868
ریال

تلفن تحت شبکه اسنوم مدل D892

تلفن ویپ تحت شبکه اسنوم مدل D892
ریال

تلفن تحت شبکه اسنوم مدل D895

تلفن ویپ تحت شبکه اسنوم مدل D895
ریال

تلفن تحت شبکه اسنوم مدل D898

تلفن ویپ تحت شبکه اسنوم مدل D898
ریال

ماژول گسترش اسنوم مدل D3

کنسول تحت شبکه اسنوم مدل D3
48,000,000 ریال ریال

ماژول گسترش اسنوم مدل D7

کنسول تحت شبکه اسنوم مدل D7
48,000,000 ریال ریال

ماژول گسترش اسنوم مدل D7C

کنسول تحت شبکه اسنوم مدل D7C
53,000,000 ریال ریال

تلفن بیسیم دکت تحت شبکه اسنوم مدل M25

تلفن دکت تحت شبکه اسنوم مدل M25
39,000,000 ریال ریال

تلفن بیسیم دکت تحت شبکه اسنوم مدل M65

تلفن دکت تحت شبکه اسنوم مدل M65
62,000,000 ریال ریال

تلفن بیسیم دکت تحت شبکه اسنوم مدل M70

تلفن دکت تحت شبکه اسنوم مدل M70
64,000,000 ریال ریال

تلفن بیسیم دکت تحت شبکه اسنوم مدل M80

تلفن دکت تحت شبکه اسنوم مدل M80
105,000,000 ریال ریال

تلفن بیسیم دکت تحت شبکه اسنوم مدل M85

تلفن دکت تحت شبکه اسنوم مدل M85
105,000,000 ریال ریال

تلفن بیسیم دکت تحت شبکه اسنوم مدل M90

تلفن دکت تحت شبکه اسنوم مدل M90
160,000,000 ریال ریال

آنتن دکت اسنوم مدل M100

آنتن دکت M100 اسنوم
36,000,000 ریال ریال

آنتن دکت اسنوم مدل M300

آنتن دکت M300 اسنوم
45,000,000 ریال ریال

آنتن دکت اسنوم مدل M400

آنتن دکت M400 اسنوم
60,000,000 ریال ریال

آنتن دکت اسنوم مدل M700

آنتن دکت M700 اسنوم با قابلیت اتصال 254 آنتن به یکدیگر ، قابلیت اتصال 30 گوشی به هر بیس ، پشتیبانی تا 1000 گوشی ، مکالمه همزمانی هر بیس تا 8 مکالمه
120,000,000 ریال ریال

آنتن دکت اسنوم مدل M900

آنتن دکت M900 اسنوم با قابلیت اتصال 4000 آنتن به یکدیگر ، قابلیت اتصال 30 گوشی به هر بیس ، پشتیبانی تا 16000 گوشی ، مکالمه همزمانی هر بیس تا 8 مکالمه
130,000,000 ریال ریال

آنتن دکت اسنوم مدل M900 Outdoor

آنتن دکت M900 Outdoor اسنوم با قابلیت اتصال 4000 آنتن به یکدیگر ، قابلیت اتصال 30 گوشی به هر بیس ، پشتیبانی تا 16000 گوشی ، مکالمه همزمانی هر بیس تا 8 مکالمه
210,000,000 ریال ریال

ریپیتر دکت اسنوم مدل M5

ریپیتر دکت بیس استیشن های اسنوم مدل M5
56,000,000 ریال ریال

تلفن کنفرانس یالینک مدل C520

تلفن کنفرانس VoIP یلینک مدل C520
110,000,000 ریال ریال

تلفن کنفرانس یالینک مدل C52-SP

تلفن کنفرانس VoIP یلینک مدل C52-SP
75,000,000 ریال ریال

تلفن کنفرانس یالینک مدل C620

تلفن کنفرانس VoIP یلینک مدل C620
150,000,000 ریال ریال

هدست اسنوم مدل A100M

هدست اسنوم مدل A100 Mono
19,000,000 ریال ریال

هدست اسنوم مدل A100D

هدست اسنوم مدل A100 Dual
22,000,000 ریال ریال

هدست اسنوم مدل A330M

هدست اسنوم مدل A330 Mono
21,000,000 ریال ریال

هدست اسنوم مدل A330D

هدست اسنوم مدل A330 Dual
24,000,000 ریال ریال