جستجو
Persian
انتخاب گروه محصولات
  Menu Close

  سوئیچ نک شبکه NEC

  نمایش به عنوان گرید لیست
  مرتب سازی بر اساس
  نمایش در هر صفحه
  NEC QX-S6648XP-6Q

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC S6648XP-6Q

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC Layer 3 switch, 48 ports 1/10GB (SFP+) +6 ports 40G (QSFP+) (S6648XP-6Q)
  1,860,000,000 ریال ریال
  NEC QX-S6648XT-6Q

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC S6648XT-6Q

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC Layer 3 switch, 48 ports 1/10GB Copper +6 ports 40G (QSFP+) (S6648XT-6Q)
  1,940,000,000 ریال ریال
  NEC QX-S6632QP

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC S6632QP

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC Layer 3 switch, 32 ports 40G (QSFP+) (S6632QP)
  2,670,000,000 ریال ریال
  NEC QX-S4148

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC QX-41048GT-4G

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC Layer 2 non-PoE switch, 48 Ports, 104Gb (S4148GT-4G)
  339,300,000 ریال ریال
  NEC QX-S4124

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC QX-41024GT-4G

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC Layer 2 non-PoE switch, 24 Ports, 56Gb (S4124GT-4G)
  207,200,000 ریال ریال
  NEC QX-S4116

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC QX-41016GT-4G

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC Layer 2 non-PoE switch, 16 Ports, 40Gb (S4116GT-4G)
  138,900,000 ریال ریال
  NEC QX-S4108

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC QX-4108GT-2G

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC Layer 2 non-PoE switch, 8 Ports, 20Gb (S4108GT-2G)
  112,000,000 ریال ریال
  NEC QX-S5248

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC QX-S5248GT-4X

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC Layer 2 non-PoE switch, 48 Ports, 176Gb (S5248GT-4X)
  404,300,000 ریال ریال
  NEC QX-S5224

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC QX-S5224GT-4X

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC Layer 2 non-PoE switch, 24 Ports, 128Gb (S5224GT-4X)
  240,800,000 ریال ریال
  QX-S1024GT-4G-PW

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC S1024GT-4G-PW

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC Layer 2 PoE switch, 16 ports, 4 GB PoE (S1016GT-4G-PW)
  228,400,000 ریال ریال
  NEC QX-S1016GT-4G-PW

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC S1016GT-4G-PW

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC Layer 2 PoE switch, 24 ports, 4 GB PoE (S1024GT-4G-PW)
  204,900,000 ریال ریال
  QX-S1008GT-2G-PW

  سوئیچ شبکه نک NEC S1008GT-2G-PW

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC Layer 2 PoE switch, 8 ports, 2 GB PoE (S1008GT-2G-PW)
  119,800,000 ریال ریال
  NEC QX-S1048GT-4G

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC S1048GT-4G

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC Layer 2 switch, 48 ports, 4 GB non PoE (S1048GT-4G)
  201,600,000 ریال ریال
  سوئیچ شبکه نک مدل NEC QX-S1024GT-4G

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC S1024GT-4G

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC Layer 2 switch, 24 ports, 4 GB non PoE (S1024GT-4G)
  109,700,000 ریال ریال
  NEC QX-S1016GT-4G

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC S1016GT-4G

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC Layer 2 switch, 16 ports, 4 GB non PoE (S1016GT-4G)
  91,900,000 ریال ریال
  NEC QX-S1008GT-2G

  سوئیچ شبکه نک NEC S1008GT-2G

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC Layer 2 switch, 8 ports, 2 GB non PoE (S1008GT-2G)
  47,000,000 ریال ریال
  NEC S5224GT-4X-PW

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC QX-S5224GT-4X-PW

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC Layer 2 PoE switch, 24 Ports, 128Gb (S5224GT-4X-PW)
  446,900,000 ریال ریال
  NEC S5248GT-4X-PW

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC QX-S5248GT-4X-PW

  سوئیچ شبکه نک مدل NECLayer 2 PoE switch, 48 Ports, 176Gb (S5248GT-4X-PW)
  660,000,000 ریال ریال
  سوئیچ شبکه نک مدل NEC QX-S5224GP-4X

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC QX-S5224GP-4X

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC Layer 2 non-PoE switch with SFP ports (QX-S5224GP-4X)
  525,200,000 ریال ریال
  سوئیچ شبکه نک مدل NEC QX-S5524GT-4X2Q

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC QX-S5524GT-4X2Q

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC Layer 3 switch, 24 Ports, 288Gb (S5524GT-4X2Q)
  576,800,000 ریال ریال
  سوئیچ شبکه نک مدل NEC S5548GT-4X2Q

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC QX-S5548GT-4X2Q

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC Layer 3 switch, 48 Ports, 336Gb (S5548GT-4X2Q)
  929,600,000 ریال ریال
  NEC S4108GT-2G-PW

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC S4108GT-2G-PW

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC Layer 2 PoE switch, 8 Ports, 20Gb (S4108GT-2G-PW)
  169,200,000 ریال ریال
  NEC S4116GT-4G-PW

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC S4116GT-4G-PW

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC Layer 2 PoE switch, 16 Ports, 40Gb (S4116GT-4G-PW)
  256,500,000 ریال ریال
  NEC S4124GT-4G-PW

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC S4124GT-4G-PW

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC Layer 2 PoE switch, 24 Ports, 56Gb (S4124GT-4G-PW)
  349,400,000 ریال ریال
  NEC S4148GT-4G-PW

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC S4148GT-4G-PW

  سوئیچ شبکه نک مدل NEC Layer 2 PoE switch, 48 Ports, 104Gb (S4148GT-4G-PW)
  510,700,000 ریال ریال