جستجو
Persian
انتخاب گروه محصولات
  Menu Close

  Switches

  نمایش به عنوان گرید لیست
  مرتب سازی بر اساس
  نمایش در هر صفحه
  سوئیچ روتر میکروتیک مدل netPower 15FR

  سوئیچ روتر میکروتیک مدل netPower 15FR

  سوئیچ روتر بیرونی و اوت دور میکروتیک مدل Mikrotik Cloud Router Switch 318-1Fi-15Fr-2S-OUT
  49,500,000 ریال ریال
  CRS326-24S+2Q+RM

  سوئیچ روتر میکروتیک مدل CRS326-24S+2Q+RM

  سوئیچ روتر میکروتیک مدل Mikrotik Cloud Router Switch 326-24S+2Q+RM
  160,000,000 ریال ریال
  سوئیچ روتر میکروتیک مدل CRS354-48G-4S+2Q+RM

  سوئیچ روتر میکروتیک مدل CRS354-48G-4S+2Q+RM

  سوئیچ روتر میکروتیک مدل Mikrotik Cloud Router Switch 354-48G-4S+2Q+RM
  158,500,000 ریال ریال
  سوئیچ روتر میکروتیک مدل CRS354-48P-4S+2Q+RM

  سوئیچ روتر میکروتیک مدل CRS354-48P-4S+2Q+RM

  سوئیچ روتر میکروتیک مدل Mikrotik Cloud Router Switch 354-48P-4S+2Q+RM
  283,000,000 ریال ریال
  CSS106-5G-1S

  سوئیچ میکروتیک مدل RB260GS

  سوئیچ میکروتیک مدل Mikrotik CSS106-5G-1S
  16,200,000 ریال ریال
  CSS106-1G-4P-1S

  سوئیچ میکروتیک مدل RB260GSP

  سوئیچ روتر میکروتیک مدل Mikrotik CSS106-1G-4P-1S
  20,200,000 ریال ریال
  CRS106-1C-5S

  سوئیچ روتر میکروتیک مدل CRS106-1C-5S

  سوئیچ روتر میکروتیک Mikrotik مدل Mikrotik Cloud Router Switch 106-1C-5S
  21,000,000 ریال ریال
  CRS105-5S-FB

  سوئیچ SFP ضد آب میکروتیک مدل FiberBox

  سوئیچ SFP ضد آب و بیرونی میکروتیک مدل Mikrotik CRS105-5S-FB
  27,500,000 ریال ریال
  CRS112-8G-4S-IN

  سوئیچ روتر میکروتیک مدل CRS112-8G-4S-IN

  سوئیچ روتر میکروتیک مدل Mikrotik Cloud Router Switch 112-8G-4S-IN
  46,000,000 ریال ریال
  CSS326-24G-2S+RM

  سوئیچ میکروتیک مدل CSS326-24G-2S+RM

  سوئیچ میکروتیک مدل Mikrotik Cloud Smart Switch 326-24G-2S+RM
  47,000,000 ریال ریال
  CRS109-8G-1S-2HnD-IN

  سوئیچ روتر میکروتیک مدل CRS109-8G-1S-2HnD-IN

  سوئیچ روتر میکروتیک مدل Mikrotik Cloud Router Switch 109-8G-1S-2HnD-IN
  50,000,000 ریال ریال
  CRS305-1G-4S+IN

  روتر سوئیچ میکروتیک مدل CRS305-1G-4S+IN

  روتر سوئیچ میکروتیک مدل Mikrotik Cloud Router Switch 305-1G-4S+IN
  49,200,000 ریال ریال
  CRS112-8P-4S-IN

  سوئیچ روتر میکروتیک مدل CRS112-8P-4S-IN

  سوئیچ روتر میکروتیک مدل Mikrotik Cloud Router Switch 112-8P-4S-IN
  59,000,000 ریال ریال
  CRS125-24G-1S-IN

  سوئیچ روتر میکروتیک مدل CRS125-24G-1S-IN

  سوئیچ روتر میکروتیک مدل Mikrotik Cloud Router Switch 125-24G-1S-IN
  63,500,000 ریال ریال
  CRS326-24G-2S+RM

  سوئیچ روتر میکروتیک مدل CRS326-24G-2S+RM

  سوئیچ روتر میکروتیک مدل Mikrotik Cloud Router Switch 326-24G-2S+RM
  65,000,000 ریال ریال
  CRS125-24G-1S-2HnD-IN

  سوئیچ روتر میکروتیک مدل CRS125-24G-1S-2HnD-IN

  سوئیچ روتر میکروتیک میکروتیک مدل Mikrotik Cloud Router Switch 125-24G-1S-IN
  71,000,000 ریال ریال
  CRS212-1G-10S-1S+IN

  سوئیچ روتر میکروتیک مدل CRS212-1G-10S-1S+IN

  سوئیچ روتر میکروتیک مدل Mikrotik Cloud Router Switch 212-1G-10S-1S+IN
  71,000,000 ریال ریال
  CRS309-1G-8S+IN

  سوئیچ روترمیکروتیک مدل CRS309-1G-8S+IN

  سوئیچ روترمیکروتیک مدل Mikrotik Cloud Router Switch 309-1G-8S+IN
  87,500,000 ریال ریال
  CRS328-4C-20S-4S+RM

  سوئیچ روتر میکروتیک مدل CRS328-4C-20S-4S+RM

  سوئیچ روترمیکروتیک مدل Mikrotik Cloud Router Switch 328-4C-20S-4S+RM
  118,000,000 ریال ریال
  CRS328-24P-4S+RM

  سوئیچ روتر میکروتیک مدل CRS328-24P-4S+RM

  سوئیچ روتر میکروتیک میکروتیک مدل Mikrotik Cloud Router Switch 328-24P-4S+RM
  127,000,000 ریال ریال
  CRS317-1G-16S+RM

  سوئیچ روتر میکروتیک مدل CRS317-1G-16S+RM

  سوئیچ روتر میکروتیک مدل Mikrotik Cloud Router Switch 317-1G-16S+RM
  127,000,000 ریال ریال
  CRS312-4C+8XG-RM

  سوئیچ روتر میکروتیک مدل CRS312-4C+8XG-RM

  سوئیچ روتر میکروتیک مدل Mikrotik Cloud Router Switch 312-4C+8XG-RM
  190,000,000 ریال ریال
  CRS326-24G-2S+IN

  سوئیچ میکروتیک مدل CRS326-24G-2S+IN

  سوئیچ میکروتیک مدل Mikrotik CRS326-24G-2S+IN
  62,000,000 ریال ریال
  CSS610-8G-2S+IN

  سوئیچ میکروتیک مدل CSS610-8G-2S+IN

  سوئیچ میکروتیک مدل Mikrotik CSS610-8G-2S+IN
  33,700,000 ریال ریال
  CSS610-1Gi-7R-2S+OUT

  سوئیچ روتر میکروتیک مدل netPower Lite 7R

  سوئیچ روتر بیرونی و اوت دور میکروتیک مدل Mikrotik Switch CSS610-1Gi-7R-2S+OUT
  43,000,000 ریال ریال