جستجو
انتخاب گروه محصولات
  Menu Close

  RouterBOARD

  نمایش به عنوان گرید لیست
  مرتب سازی بر اساس
  نمایش در هر صفحه
  RBM11G

  روتر برد میکروتیک RBM11G

  روتر برد میکروتیک مدل Mikrotik RouterBOARD M11G
  8,200,000 ریال ریال
  RBM33G

  روتر برد میکروتیک RBM33G

  روتر برد میکروتیک مدل Mikrotik RouterBOARD M33G
  10,200,000 ریال ریال
  RB450Gx4

  روتر برد میکروتیک RB450Gx4

  روتر برد میکروتیک مدل Mikrotik RouterBOARD 450Gx4
  19,000,000 ریال ریال
  RB911-5Hn

  روتر برد میکروتیک RB 911 Lite5

  روتر برد میکروتیک مدل Mikrotik RB911-5Hn
  7,400,000 ریال ریال
  RB911-5HnD

  روتر برد میکروتیک RB 911 Lite5 dual

  روتر برد میکروتیک مدل Mikrotik RB911-5HnD
  8,200,000 ریال ریال
  RB911-5HacD

  روتر برد میکروتیک مدل RB 911 Lite5 ac

  روتر برد میکروتیک مدل Mikrotik RouterBOARD 911-5HacD
  9,000,000 ریال ریال
  RB911G-5HPnD

  روتر برد میکروتیک RB911G-5HPnD

  روتر برد میکروتیک مدل Mikrotik RouterBOARD 911G
  10,800,000 ریال ریال
  RB911G-5HPacD

  روتر برد میکروتیک RB911G-5HPacD

  روتر برد میکروتیک مدل Mikrotik RouterBOARD 911G
  15,200,000 ریال ریال
  RB912UAG-2HPnD

  روتر برد میکروتیک RB912UAG-2HPnD

  روتر برد میکروتیک مدل Mikrotik RouterBOARD 912UAG-2HPnD
  15,200,000 ریال ریال
  RB912UAG-5HPnD

  روتر برد میکروتیک RB912UAG-5HPnD

  روتر برد میکروتیک مدل Mikrotik RB912UAG-5HPnD
  15,200,000 ریال ریال
  RB922UAGS-5HPacD

  روتر برد میکروتیک RB922UAGS-5HPacD

  روتر برد میکروتیک مدل Mikrotik RouterBOARD 922UAGS-5HPacD
  19,000,000 ریال ریال
  RB800

  روتر برد میکروتیک RB800

  روتر برد میکروتیک مدل Mikrotik RouterBOARD RB800
  65,700,000 ریال ریال
  RB953GS-5HnT-RP

  روتر برد میکروتیک RB953GS-5HnT-RP

  روتر برد میکروتیک مدل Mikrotik RouterBOARD 953GS-5HnT-RP
  31,500,000 ریال ریال
  RB911G-2HPnD

  روتر برد میکروتیک RB911G-2HPnD

  روتر برد میکروتیک مدل Mikrotik RouterBOARD 911G 2HPnD
  9,900,000 ریال ریال