جستجو
انتخاب گروه محصولات
  Menu Close

  سوئیچ شبکه میکروتیک Mikrotik

  نمایش به عنوان گرید لیست
  مرتب سازی بر اساس
  نمایش در هر صفحه
  CSS106-5G-1S

  سوئیچ میکروتیک مدل RB260GS

  سوئیچ میکروتیک مدل Mikrotik CSS106-5G-1S
  8,700,000 ریال ریال
  CSS106-1G-4P-1S

  سوئیچ میکروتیک مدل RB260GSP

  سوئیچ روتر میکروتیک مدل Mikrotik CSS106-1G-4P-1S
  11,000,000 ریال ریال
  CRS106-1C-5S

  سوئیچ روتر میکروتیک مدل CRS106-1C-5S

  سوئیچ روتر میکروتیک Mikrotik مدل Mikrotik Cloud Router Switch 106-1C-5S
  11,500,000 ریال ریال
  CRS105-5S-FB

  سوئیچ SFP ضد آب میکروتیک مدل FiberBox

  سوئیچ SFP ضد آب و بیرونی میکروتیک مدل Mikrotik CRS105-5S-FB
  15,200,000 ریال ریال
  CRS112-8G-4S-IN

  سوئیچ روتر میکروتیک مدل CRS112-8G-4S-IN

  سوئیچ روتر میکروتیک مدل Mikrotik Cloud Router Switch 112-8G-4S-IN
  26,100,000 ریال ریال
  CSS326-24G-2S+RM

  سوئیچ میکروتیک مدل CSS326-24G-2S+RM

  سوئیچ میکروتیک مدل Mikrotik Cloud Smart Switch 326-24G-2S+RM
  26,600,000 ریال ریال
  CRS109-8G-1S-2HnD-IN

  سوئیچ روتر میکروتیک مدل CRS109-8G-1S-2HnD-IN

  سوئیچ روتر میکروتیک مدل Mikrotik Cloud Router Switch 109-8G-1S-2HnD-IN
  28,100,000 ریال ریال
  CRS305-1G-4S+IN

  روتر سوئیچ میکروتیک مدل CRS305-1G-4S+IN

  روتر سوئیچ میکروتیک مدل Mikrotik Cloud Router Switch 305-1G-4S+IN
  27,800,000 ریال ریال
  سوئیچ روتر میکروتیک مدل netPower 15FR

  سوئیچ روتر میکروتیک مدل netPower 15FR

  سوئیچ روتر بیرونی و اوت دور میکروتیک مدل Mikrotik Cloud Router Switch 318-1Fi-15Fr-2S-OUT
  28,100,000 ریال ریال
  CRS112-8P-4S-IN

  سوئیچ روتر میکروتیک مدل CRS112-8P-4S-IN

  سوئیچ روتر میکروتیک مدل Mikrotik Cloud Router Switch 112-8P-4S-IN
  33,200,000 ریال ریال
  CRS125-24G-1S-IN

  سوئیچ روتر میکروتیک مدل CRS125-24G-1S-IN

  سوئیچ روتر میکروتیک مدل Mikrotik Cloud Router Switch 125-24G-1S-IN
  36,100,000 ریال ریال
  CRS326-24G-2S+RM

  سوئیچ روتر میکروتیک مدل CRS326-24G-2S+RM

  سوئیچ روتر میکروتیک مدل Mikrotik Cloud Router Switch 326-24G-2S+RM
  36,800,000 ریال ریال
  CRS125-24G-1S-2HnD-IN

  سوئیچ روتر میکروتیک مدل CRS125-24G-1S-2HnD-IN

  سوئیچ روتر میکروتیک میکروتیک مدل Mikrotik Cloud Router Switch 125-24G-1S-IN
  40,600,000 ریال ریال
  CRS212-1G-10S-1S+IN

  سوئیچ روتر میکروتیک مدل CRS212-1G-10S-1S+IN

  سوئیچ روتر میکروتیک مدل Mikrotik Cloud Router Switch 212-1G-10S-1S+IN
  40,600,000 ریال ریال
  CRS309-1G-8S+IN

  سوئیچ روترمیکروتیک مدل CRS309-1G-8S+IN

  سوئیچ روترمیکروتیک مدل Mikrotik Cloud Router Switch 309-1G-8S+IN
  50,100,000 ریال ریال
  CRS328-4C-20S-4S+RM

  سوئیچ روتر میکروتیک مدل CRS328-4C-20S-4S+RM

  سوئیچ روترمیکروتیک مدل Mikrotik Cloud Router Switch 328-4C-20S-4S+RM
  67,700,000 ریال ریال
  CRS328-24P-4S+RM

  سوئیچ روتر میکروتیک مدل CRS328-24P-4S+RM

  سوئیچ روتر میکروتیک میکروتیک مدل Mikrotik Cloud Router Switch 328-24P-4S+RM
  73,000,000 ریال ریال
  CRS317-1G-16S+RM

  سوئیچ روتر میکروتیک مدل CRS317-1G-16S+RM

  سوئیچ روتر میکروتیک مدل Mikrotik Cloud Router Switch 317-1G-16S+RM
  73,000,000 ریال ریال
  CRS326-24S+2Q+RM

  سوئیچ روتر میکروتیک مدل CRS326-24S+2Q+RM

  سوئیچ روتر میکروتیک مدل Mikrotik Cloud Router Switch 326-24S+2Q+RM
  91,300,000 ریال ریال
  سوئیچ روتر میکروتیک مدل CRS354-48G-4S+2Q+RM

  سوئیچ روتر میکروتیک مدل CRS354-48G-4S+2Q+RM

  سوئیچ روتر میکروتیک مدل Mikrotik Cloud Router Switch 354-48G-4S+2Q+RM
  91,300,000 ریال ریال
  CRS312-4C+8XG-RM

  سوئیچ روتر میکروتیک مدل CRS312-4C+8XG-RM

  سوئیچ روتر میکروتیک مدل Mikrotik Cloud Router Switch 312-4C+8XG-RM
  109,400,000 ریال ریال
  سوئیچ روتر میکروتیک مدل CRS354-48P-4S+2Q+RM

  سوئیچ روتر میکروتیک مدل CRS354-48P-4S+2Q+RM

  سوئیچ روتر میکروتیک مدل Mikrotik Cloud Router Switch 354-48P-4S+2Q+RM
  163,000,000 ریال ریال
  CRS326-24G-2S+IN

  سوئیچ میکروتیک مدل CRS326-24G-2S+IN

  سوئیچ میکروتیک مدل Mikrotik CRS326-24G-2S+IN
  ریال