فروش زمستانی - حراج نوروز 1401!
Personal menu
جستجو
Filter by Close Clear All
دسته بندی ها

Wireless systems

نمایش به عنوان گرید لیست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

رادیو وایرلس میکروتیک DISC Lite5

رادیو وایرلس میکروتیک مدل Mikrotik RBDisc-5nD
17,500,000 ریال ریال

رادیو وایرلس میکروتیک SXTsq Lite5

رادیو وایرلس میکروتیک مدل Mikrotik RBSXTsq5nD
ریال

رادیو وایرلس میکروتیک SXTsq 5 High Power

رادیو وایرلس میکروتیک مدل Mikrotik RBSXTsq5HPnD
18,500,000 ریال ریال

رادیو وایرلس میکروتیک LHG 5

رادیو وایرلس میکروتیک مدل Mikrotik RBLHG-5nD
20,800,000 ریال ریال

رادیو وایرلس میکروتیک LHG 5 Tripack

رادیو وایرلس میکروتیک مدل Mikrotik RBLHG5kit
56,500,000 ریال ریال

رادیو وایرلس میکروتیک LHG HP5

رادیو وایرلس میکروتیک مدل Mikrotik RBLHG-5HPnD
24,500,000 ریال ریال

رادیو وایرلس میکروتیک LHG XL HP5

رادیو وایرلس میکروتیک مدل Mikrotik RBLHG-5HPnD-XL
27,500,000 ریال ریال

رادیو وایرلس میکروتیک LHG XL HP5 4pack

رادیو وایرلس میکروتیک Mikrotik مدل Mikrotik RBLHG-5HPnD-XL4pack
101,000,000 ریال ریال

رادیو وایرلس میکروتیک SXT SA5

رادیو وایرلس میکروتیک مدل Mikrotik RBSXTG-5HPnD-SAr2
34,000,000 ریال ریال

رادیو وایرلس میکروتیک SEXTANT G

رادیو وایرلس میکروتیک مدل Mikrotik RBSEXTANTG-5HPnD
37,500,000 ریال ریال

رادیو وایرلس میکروتیک SXTsq Lite2

رادیو وایرلس میکروتیک مدل Mikrotik RBSXTsq2nD
15,000,000 ریال ریال

رادیو وایرلس میکروتیک LHG 2

رادیو وایرلس میکروتیک مدل Mikrotik RBLHG-2nD
21,500,000 ریال ریال

رادیو وایرلس میکروتیک LHG XL 2

رادیو وایرلس میکروتیک مدل Mikrotik RBLHG-2nD-XL
24,500,000 ریال ریال

رادیو وایرلس میکروتیک SXT 2

رادیو وایرلس میکروتیک مدل Mikrotik RBSXTG-2HnD
27,500,000 ریال ریال

رادیو وایرلس میکروتیک QRT 2

رادیو وایرلس میکروتیک مدل Mikrotik RBQRTG-2SHPnD
49,500,000 ریال ریال

روتربرد وایرلس میکروتیک mANTBox 2 12s

روتربرد وایرلس میکروتیک مدل Mikrotik RB911G-2HPnD-12S
34,000,000 ریال ریال

رادیو وایرلس میکروتیک QRT 5

رادیو وایرلس میکروتیک مدل Mikrotik RB911G-5HPnD-QRT
55,500,000 ریال ریال

رادیو وایرلس میکروتیک Groove 52

رادیو وایرلس میکروتیک مدل Mikrotik RBGroove52HPn
21,500,000 ریال ریال

رادیو وایرلس میکروتیک GrooveA 52

رادیو وایرلس میکروتیک مدل Mikrotik RBGrooveA-52HPn
27,500,000 ریال ریال

رادیو وایرلس میکروتیک BaseBox 2

رادیو وایرلس میکروتیک مدل Mikrotik RB912UAG-2HPnD-OUT
30,500,000 ریال ریال

رادیو وایرلس میکروتیک BaseBox 5

رادیو وایرلس میکروتیک مدل Mikrotik RB912UAG-5HPnD-OUT
25,000,000 ریال ریال

اکسس پوینت میکروتیک OmniTiK 5

اکسس پوینت میکروتیک مدل Mikrotik RBOmniTikU-5HnD
30,500,000 ریال ریال

اکسس پوینت میکروتیک OmniTIK 5 PoE

اکسس پوینت میکروتیک مدل Mikrotik RBOmniTikUPA-5HnD
34,000,000 ریال ریال

رادیو وایرلس دیش میکروتیک LDF 5

رادیو وایرلس دیش میکروتیک افست مدل Mikrotik RBLDF-5nD
14,800,000 ریال ریال

رادیو وایرلس دیش میکروتیک LDF 2

رادیو وایرلس دیش افست میکروتیک مدل Mikrotik RBLDF-2nD
14,800,000 ریال ریال

رادیو وایرلس میکروتیک SXT 6

رادیو وایرلس میکروتیک مدل Mikrotik RBSXTG-6HPnD
34,000,000 ریال ریال

رادیو وایرلس میکروتیک DynaDish 6

رادیو وایرلس میکروتیک مدل Mikrotik RBDynaDishG-6HnD
51,500,000 ریال ریال

رادیو وایرلس میکروتیک BaseBox 6

رادیو وایرلس میکروتیک مدل Mikrotik RB912UAG-6HPnD-OUT
29,000,000 ریال ریال

اکسس پوینت میکروتیک WAP 60Gx3 AP

اکسس پوینت و رادیو وایرلس میکروتیک مدل Mikrotik RBwAPG-60ad-SA
65,000,000 ریال ریال

اکسس پوینت میکروتیک WAP 60G AP

رادیو وایرلس و اکسس پوینت میکروتیک مدل Mikrotik RBwAPG-60ad-A
43,000,000 ریال ریال

رادیو وایرلس میکروتیک WAP 60G

رادیو وایرلس میکروتیک مدل Mikrotik RBwAPG-60ad
35,000,000 ریال ریال

رادیو وایرلس میکروتیک SXTsq Lite60

رادیو وایرلس میکروتیک مدل Mikrotik RBSXTsq-60ad
24,500,000 ریال ریال

رادیو وایرلس میکروتیک LHG Lite60

رادیو وایرلس میکروتیک مدل Mikrotik RBLHG-60ad
34,000,000 ریال ریال

اکسس پوینت میکروتیک LHG 60G

اکسس پوینت میکروتیک مدل Mikrotik RBLHGG-60ad
50,000,000 ریال ریال

رادیو وایرلس میکروتیک Wireless Wire

رادیو وایرلس میکروتیک مدل Mikrotik RBwAPG-60adkit
66,000,000 ریال ریال

رادیو وایرلس میکروتیک Wireless Wire Dish

رادیو وایرلس میکروتیک مدل Mikrotik Wireless Wire Dish RBLHGG-60adkit
96,500,000 ریال ریال

رادیو وایرلس میکروتیک Cube Lite60

رادیو وایرلس میکروتیک مدل Mikrotik RBCube-60ad
24,500,000 ریال ریال

رادیو وایرلس میکروتیک LDF LTE6 kit

رادیو وایرلس میکروتیک مدل Mikrotik RBLDFR&R11e-LTE6D
49,500,000 ریال ریال

رادیو وایرلس میکروتیک Cube 60G ac

رادیو وایرلس میکروتیک مدل Mikrotik CubeG-5ac60ad
41,500,000 ریال ریال

رادیو وایرلس میکروتیک mANTBox 52 15s

رادیو وایرلس میکروتیک مدل Mikrotik RBD22UGS-5HPacD2HnD-15S
52,500,000 ریال ریال