هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
Close
جستجو
(0)
Filters

Switches

نمایش به عنوان گرید لیست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه
سوئیچ روتر میکروتیک مدل netPower 15FR

سوئیچ روتر میکروتیک مدل netPower 15FR

سوئیچ روتر بیرونی و اوت دور میکروتیک مدل Mikrotik Cloud Router Switch 318-1Fi-15Fr-2S-OUT
49,500,000 ریال ریال
CRS326-24S+2Q+RM

سوئیچ روتر میکروتیک مدل CRS326-24S+2Q+RM

سوئیچ روتر میکروتیک مدل Mikrotik Cloud Router Switch 326-24S+2Q+RM
160,000,000 ریال ریال
سوئیچ روتر میکروتیک مدل CRS354-48G-4S+2Q+RM

سوئیچ روتر میکروتیک مدل CRS354-48G-4S+2Q+RM

سوئیچ روتر میکروتیک مدل Mikrotik Cloud Router Switch 354-48G-4S+2Q+RM
158,500,000 ریال ریال
سوئیچ روتر میکروتیک مدل CRS354-48P-4S+2Q+RM

سوئیچ روتر میکروتیک مدل CRS354-48P-4S+2Q+RM

سوئیچ روتر میکروتیک مدل Mikrotik Cloud Router Switch 354-48P-4S+2Q+RM
283,000,000 ریال ریال
CSS106-5G-1S

سوئیچ میکروتیک مدل RB260GS

سوئیچ میکروتیک مدل Mikrotik CSS106-5G-1S
16,200,000 ریال ریال
CSS106-1G-4P-1S

سوئیچ میکروتیک مدل RB260GSP

سوئیچ روتر میکروتیک مدل Mikrotik CSS106-1G-4P-1S
20,200,000 ریال ریال
CRS106-1C-5S

سوئیچ روتر میکروتیک مدل CRS106-1C-5S

سوئیچ روتر میکروتیک Mikrotik مدل Mikrotik Cloud Router Switch 106-1C-5S
21,000,000 ریال ریال
CRS105-5S-FB

سوئیچ SFP ضد آب میکروتیک مدل FiberBox

سوئیچ SFP ضد آب و بیرونی میکروتیک مدل Mikrotik CRS105-5S-FB
27,500,000 ریال ریال
CRS112-8G-4S-IN

سوئیچ روتر میکروتیک مدل CRS112-8G-4S-IN

سوئیچ روتر میکروتیک مدل Mikrotik Cloud Router Switch 112-8G-4S-IN
46,000,000 ریال ریال
CSS326-24G-2S+RM

سوئیچ میکروتیک مدل CSS326-24G-2S+RM

سوئیچ میکروتیک مدل Mikrotik Cloud Smart Switch 326-24G-2S+RM
47,000,000 ریال ریال
CRS109-8G-1S-2HnD-IN

سوئیچ روتر میکروتیک مدل CRS109-8G-1S-2HnD-IN

سوئیچ روتر میکروتیک مدل Mikrotik Cloud Router Switch 109-8G-1S-2HnD-IN
50,000,000 ریال ریال
CRS305-1G-4S+IN

روتر سوئیچ میکروتیک مدل CRS305-1G-4S+IN

روتر سوئیچ میکروتیک مدل Mikrotik Cloud Router Switch 305-1G-4S+IN
49,200,000 ریال ریال
CRS112-8P-4S-IN

سوئیچ روتر میکروتیک مدل CRS112-8P-4S-IN

سوئیچ روتر میکروتیک مدل Mikrotik Cloud Router Switch 112-8P-4S-IN
59,000,000 ریال ریال
CRS125-24G-1S-IN

سوئیچ روتر میکروتیک مدل CRS125-24G-1S-IN

سوئیچ روتر میکروتیک مدل Mikrotik Cloud Router Switch 125-24G-1S-IN
63,500,000 ریال ریال
CRS326-24G-2S+RM

سوئیچ روتر میکروتیک مدل CRS326-24G-2S+RM

سوئیچ روتر میکروتیک مدل Mikrotik Cloud Router Switch 326-24G-2S+RM
65,000,000 ریال ریال
CRS125-24G-1S-2HnD-IN

سوئیچ روتر میکروتیک مدل CRS125-24G-1S-2HnD-IN

سوئیچ روتر میکروتیک میکروتیک مدل Mikrotik Cloud Router Switch 125-24G-1S-IN
71,000,000 ریال ریال
CRS212-1G-10S-1S+IN

سوئیچ روتر میکروتیک مدل CRS212-1G-10S-1S+IN

سوئیچ روتر میکروتیک مدل Mikrotik Cloud Router Switch 212-1G-10S-1S+IN
71,000,000 ریال ریال
CRS309-1G-8S+IN

سوئیچ روترمیکروتیک مدل CRS309-1G-8S+IN

سوئیچ روترمیکروتیک مدل Mikrotik Cloud Router Switch 309-1G-8S+IN
87,500,000 ریال ریال
CRS328-4C-20S-4S+RM

سوئیچ روتر میکروتیک مدل CRS328-4C-20S-4S+RM

سوئیچ روترمیکروتیک مدل Mikrotik Cloud Router Switch 328-4C-20S-4S+RM
118,000,000 ریال ریال
CRS328-24P-4S+RM

سوئیچ روتر میکروتیک مدل CRS328-24P-4S+RM

سوئیچ روتر میکروتیک میکروتیک مدل Mikrotik Cloud Router Switch 328-24P-4S+RM
127,000,000 ریال ریال
CRS317-1G-16S+RM

سوئیچ روتر میکروتیک مدل CRS317-1G-16S+RM

سوئیچ روتر میکروتیک مدل Mikrotik Cloud Router Switch 317-1G-16S+RM
127,000,000 ریال ریال
CRS312-4C+8XG-RM

سوئیچ روتر میکروتیک مدل CRS312-4C+8XG-RM

سوئیچ روتر میکروتیک مدل Mikrotik Cloud Router Switch 312-4C+8XG-RM
190,000,000 ریال ریال
CRS326-24G-2S+IN

سوئیچ میکروتیک مدل CRS326-24G-2S+IN

سوئیچ میکروتیک مدل Mikrotik CRS326-24G-2S+IN
62,000,000 ریال ریال
CSS610-8G-2S+IN

سوئیچ میکروتیک مدل CSS610-8G-2S+IN

سوئیچ میکروتیک مدل Mikrotik CSS610-8G-2S+IN
33,700,000 ریال ریال
CSS610-1Gi-7R-2S+OUT

سوئیچ روتر میکروتیک مدل netPower Lite 7R

سوئیچ روتر بیرونی و اوت دور میکروتیک مدل Mikrotik Switch CSS610-1Gi-7R-2S+OUT
43,000,000 ریال ریال